نامزد ریاست جمهوری آمریکا: اوباما در اعتراضات (قیام) 88 پشت مردم ایران را خالی کرد

یکی از نامزد های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه حمایت نکردن دولت اوباما از اعتراضات سال 88 ایران را بزرگترین اشتباه وی دانست و از مواضع او در عرصه سیاست خارجی بشدت انتقاد کرد.

سناتور تد کروز از نامزدهای جمهوریخواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در سخنانی در موسسه تحقیقاتی موسوم به بنیاد هریتج در واشنگتن گفت: دولت اوباما در دو دوره مسئولیتش به گونه ای درعرصه سیاست خارجی آمریکا عمل کرد که سبب شد عملکرد دولت جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا، خوب به نظر برسد! (اوباما از کارتر بدتر است).

نامزد انتخابات آمریکا در ادامه افزود: در این زمینه می خواهم به یک مورد اشاره کنم که شاید به بزرگترین اشتباه فاحش دولت اوباما و یکی از اولین اشتباههای او مربوط باشد. این ماجرا به سال 2009 مربوط است. در آن زمان، انقلاب سبز در ایران ظاهر شد اما رئیس جمهور اوباما به آن بی توجهی کرد و درنتیجه، فرصتی از دست رفت که براساس آن ممکن بود بجای رژیم حامی تروریسم و اسلامگرا و افراطی در تهران که شعار مرگ بر آمریکا سر می دهد، جریان دیگری به قدرت برسد.

وی افزود: آمریکا می توانست با مردم قیام کننده مسالمت جو همراهی کند که برخورداری از حمایت های آمریکا را فریاد می کردند. در آن زمان، تغییر رژیم با نیازهای شدید ما همطراز شده بود. اما رئیس جمهور اوباما، بجای ایستادن در کنار مردم ایران که می توانست وضعیتی شبیه خراب کردن دیوار باشد (اشاره به جمله معروف ریگان که به سران شوروی گفت این دیوار استبدادی را خراب کنید)، سکوت اختیار کرد و تصمیم گرفت بجای این کار، مذاکرات با ملاهای ایران را شروع کند.

نامزد انتخابات آمریکا افزود: رئیس جمهور آمریکا باید از موقعیت خودش استفاده کند تا از دیگران بخواهد به حقوق انسانها احترام بگذارند و در مقابل عناصر اهریمنی متحد شوند که می خواهند آزادی ها را در سراسر جهان از بین ببرند.

وی افزود: آمریکا بار دیگر به شدت به شفافیت در سیاست خارجی نیاز دارد . باید با شفافیت کامل چهار کلمه ای بیان شود که رونالد ریگان می گفت: یعنی ما می بریم، آنها می بازند.