نامه “اتحادیه انجمنها برای ایران آزاد”به مجامع حقوق بشری

اتحادیه انجمنها برای ایران آزاد” اف اف اف ای، طی نامه ای به مجامع و مقامات حقوق بشری سازمان ملل متحد در امور ایران و  همچنین به مقامات حقوق بشری دیگر کشورهای اروپائی، از آنها خواسته است تا رژیم ایران را به دلیل قتل عام زندانیان سیاسی درسال 67 در قطعنامه آتی خود در مورد نقص حقوق بشر ایران که در اواخر اکتبر به بحث خواهد گذاشت، محکوم  و آن را به مثابه جنایت علیه بشریت به ثبت برساند.

در این نامه که از جمله به کمسیاری عالی حقوق بشر، عفو بینالملل، سفیر کانادا در سازمان ملل، احمد شهید و همچنین سفیر سوئد در نیویورک و وزارت خارجه سوئد ارسال شده آمده است:

به تازگی نوار صوتی از جنایت سال 67 که هزاران نفر از زندانیان سیاسی به فتوای مستقیم خمینی بنیانکذار رزیم حاکم بر ایران، توسط فرزند آقای منتظری، که در آن زمان جانشین خمینی محسوب میشد، منتشر شده که وی در حضور چهار مسئول اصلی  قتل‌ عام  زندانیان سیاسی اعتراض میکند.

افشای این سند بی نظیر  این امکان را برای شما فراهم کرده است که برای به دادگاه کشاندن و محاکمه مسئولین این جنایت که هم اکنون بعضا در دولت روحانی دارای سمتهای وزارت هستند، استفاده کنید. اگر این جنایت وحشتناک محکوم نشود و مسئولین انها در مقابل دادگاهای بینالمللی قرار نگیرند و محاکمه نشوند، این پیام را  به رژیم ایران میرساند که در اینده نیز به جنایات خود ادامه دهد.

متن اصلی نامه