نامه زنداني سياسي صالح كهندل خطاب به دو دخترش بمناسبت روز جهاني زن

زنداني سياسي مقاوم، صالح كهندل از زندان گوهردشت خطاب به دو دخترش پريا و زهرا بمناسبت روز جهاني زن نامه ای نوشته است که متن ان در زیر منتشر میشود. لازم به یاداوری است که پریا دختر کوچک وی در پاریس و دختر بزرگتر وی، زهرا در لیبرتی است.
از زندان گوهردشت كرج

بعد از تبریک روز جهانی زن به دختر مبارزم پریا و خواهر همرزمت زهرا و دیگر همراهانشان، می خواهم از لا به لای زنجیرهای کثیف زندانهای رژیم بنیادگرای آخوندی با صدای بلند بگویم : هزاران هزار درود بر تو باد ( پریا) که چنین انتخاب زیبایی کردی و به فرهنگ متعفن ارتجائی و استعماری که می خواستند تو را در خود به تحلیل ببرند تف کردی و دنبال ماهی سیاه کوچولوی، معلم اسطوره ای مان (صمد بهرنگی) عاشقانه دل به اقیانوس زدی، مبارک باد ….
البته من ایمان داشتم که اگر کسی درس اولیه را در مکتب صمد بیاموزد بی شک دنبال ماهی سیاه کوچولو روانه اقیانوس خواهد شد و هیچ کدام از بندها و کشش های فرهنگ ارتجائی یا استعماری نمی توانند او را در اسارت خود نگه دارند و اما از بابت من هم نگران مباش که روح و اندیشه و آرمانم را به تو سپردم که هر کجا رفتی به پرواز در آوری و تنها جسمم در اسارت آخوندهای ضد بشر است، که آن هم زیاد مهم نیست. حال رژیم می خواهد آن را در سلولهای انفرادی بپوساند، یا مثل آقای صارمی مجاهد به طناب دار بکشد یا مثل رفیق قهرمان شاهرخ زمانی بطور مشکوک به قتل برساند.
پریا دخترم : در چنین روز مبارکی (روز زن) که آخوندهای ضد زن حتی نمی خواهند اسم آن را به زبان بیاورند و همیشه از آن به ضعیفه یاد کردند و اجدادشان آنها را زنده بگور میکردند و حال بر صورت معصوم آنها اسید می پاشند. از تو میخواهم در هر کجا اگر کسانی را مشاهده کردی که با هر دین و مسلکی برای رهایی زنان ایران از دست بنیادگرایی آخوندی تلاش می کنند از طرف من بر آنها دست مریزاد بگو و به مماشاتگران با آخوندها هم بگو بیهوده آب در هاون می کوبید که آینده از آن انقلابیون است و سرانجام ارتجاع و استعمار رو به فناست.
پیروز باشید
صالح کهندل
زندان گوهردشت کرج – اسفند 1394