ناکامی رشد حجم مبادلات صادراتی ایران و سوئد پس از لغو تخریمها

همزان با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، انتظار میرفت که صادرات سوئد به این کشور افزایش شدیدی داشته باشد.

از ماه ژانویه سال جاری و با امضای قرارداد موسوم به برجام بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی برای ازسرگیری روابط تجاری خود با ایران، که به دلیل تحریم‌ها متوقف شده بود، تلاش کردند، اما بر اساس گزارشهای منتشره، تحریم‌های امریکا باعث شده است روند داد و ستد را با دشواری مواجه کند.

روزنامه داگنز نیهتر و رادیوی سوئد در همین زمینه گزارش مبسوطی منتشر کرده اند.

بر اساس گزارشها سازمان ارقام و اسناد سوئد میزان صادرات فراورده های سوئد نه تنها افزایش نداشته بلکه نسبت به دوره مشابه سال گذشته 39 درصد نیز کاهش داشته است. بر اساس این ارقام مسزان کل صادرت سوئد به ایران 0،2 درصد از کل صادرات کشور را تشکیل میدهد.

Cherif Sayed رئیس اطاق بازرگانی سوئد-خاورمیانه می‌گوید: در ابتدا تمایل ما در زمینه تجارت با ایران زیاد بود. همزمان با رفع تحریم های اتحادیه اروپا شرکت های زیادی با ما تماس گرفتند.

وی در پاسخ به سوالی که آیا نهاد اعتبارمالی صادرات سوید می‌تواند در پیوند با تجارت با ایران اعتبار مالی در اختیار شرکت‌های صادرکننده بگذارد، می‌گوید: خیر، این کار در شرایط کنونی به دلیل تحریم‌های امریکا ممکن نیست.

اتحادیه اروپا در آغاز سال جاری تحریم‌های تجاری وضع شده دربرابر ایران را برداشت، که شماری از شرکت‌ها را دست‌خوش تمایل جدی برای تجارت و سرمایه‌گذاری با ایران کرد. بازار بزرگ تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران، کشوری که نفوس آن تقریباً معادل آلمان است، توجه بسیاری شرکت ها را به خود جلب کرد. زمینه‌های بزرگ سرمایه گذاری در حوزه صحت، جاده ها و زیرساخت‌ها وجود دارد اما امیدها برای سرمایه گذاری دچار تردید شده اند. بخش بزرگ این تردید‌ها ناشی از تحریم‌های اقتصادی امریکاست که هنوز پابرجا مانده است.

یانی لُندگرین ایرکسون، می‌گوید: نهاد اعتبارمالی صادرات سویدن از بازارسرمایه‌های امریکایی قرضه برداشت می‌کند. شرایط این قرضه‌ها طوری است که ما نمی توانیم خلاف مقررات بانک‌های امریکایی با ایران معامله کنیم. ما مکلف هستیم در رابطه با ایران مانند بانک‌های امریکایی از تحریم‌های دولت امریکا پیروی کنیم. به همین ترتیب بسیاری نهادهای دیگر در جهان چنین یک پیوند مالی با ما دارند.