نخست وزیر عراق در راس هیاتی به آمریکا می رود

نخست وزیر عراق در راس هیاتی برجسته به آمریکا می رود

مشاور نخست وزیر عراق اعلام کرد: الکاظمی در راس هیات وزارتی به واشنگتن می رود که شامل وزیران دارایی، کشور، دفاع و نفت خواهد بود.

به گزارش مهر، هشام داود مشاور مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق اعلام کرد: الکاظمی در راس هیات وزارتی بزرگ به واشنگتن می رود که شامل وزیران دارایی، کشور، دفاع و نفت خواهد بود.

وی افزود: همچنین هیاتی که به گفتگوی راهبردی با واشنگتن می پردازد، نیز به همراه الکاظمی به آمریکا خواهد رفت.

داود با اشاره به اینکه الکاظمی از منافع عراق و تقویت روابط با آمریکا به ویژه در زمینه های امنیتی و دفاعی حمایت خواهد کرد، گفت: روابط ما در زمینه  امنیتی با واشنگتن به نیاز عراق ارتباط دارد. ما برای حمایت از نیروهای امنیتی به دوستان روی می آوریم.

قرار است که بیستم آگوست جاری مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به آمریکا برود.کد خبر