نرخ کرایه‌های سرویس مدارس، 20 درصد افزایش یافت

نرخ کرایه‌های سرویس مدارس، 20 درصد افزایش یافت

عضو شورای شهر تهران گفت: امسال نرخ کرایه سرویس مدارس بر اساس نرخ تورم، حدود 20 درصد افزایش یافته است.

شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران، درباره سرویس مدارس اظهار داشت: این نرخ در چارچوب قانون تعیین شده و طبق مصوبه شورای شهر است. همچنین طبق قانون افزایش نرخ سرویس مدارس بر اساس تورم رسمی انجام می‌گیرد که امسال رقمی حدود 20 درصد است. اعتمادانلاین