نشریه رسمی کنگره آمریکا: اگر اوباما قلم و تلفن دارد، رئیس جمهوری بعدی پاک کن دارد

نشریه هیل رسانه رسمی کنگره آمریکا: سناتور تد کروز از تلاش بیش از حد اوباما برای به دست آوردن دل رژیم تهران در مذاکرات هسته ای انتقاد کرد.

وی گفت: “دکترین اوباما-کلینتون-کارتر در حوزه سیاست خارجی همواره خالی از فهم این موضوع بوده است که نشان دادن ضعف موجب تحریک طرف مقابل می‌شود، کوتاه آمدن ما مشکل را حل نخواهد کرد، ما در گذشته نیز مقابل اهریمن صف آرایی کرده ایم و می‌توانیم دوباره این کار را انجام دهیم.”

تد کروز معتقد است راه صحیح مواجه با رژیم تهران کاهش تعداد مشوق ها و افزایش بار مجازاتها است چرا که این رژیم باید ضمن تخریب تمامی سانتریفیوژها، برنامه موشکی دوربرد خود را نیز کنار بگذارد و هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم جمهوری اسلامی قصد اصلاح رفتار خود را دارد.

تد کروز ضمن سهل انگارانه خواندن سیاست های اوباما در قبال رژیم تهران، با طعنه به رئیس جمهور فعلی گفت: “گرچه اوباما قلم و تلفن دارد (اشاره به نامه نگاری با خامنه ای و تماس تلفنی با روحانی) ولی رئیس جمهور بعدی پاک کن نیز به همراه خواهد داشت و در ژانویه 2017 ساکن جدیدی در ساختمان شماره 1600 خیابان پنسیلوانیا (کاخ سفید) می‌آید.

تد کروز، رهبران رژیم تهران را متعصبین مذهبی رادیکالی خواند که مرگ و کشته شدن را عزیز می‌دارند. او گفت: “اسلام رادیکال بزرگترین خطریست که امروزه متوجه ایالات متحده آمریکا است و پیکر این درخت زهرآگین، نظام جمهوری اسلامی است و همچنان خواهد بود.”