نصب دوربينهاي جديد براي شناسایی دقيقتر در لیبرتی و وارد كردن تلفات بيشتر در حملات بعدي + عکس

Liberty در روز پنجشنبه 5 آذر (26 نوامبر2015 ) مأموران كميته سركوب مجاهدان اشرف به رياست فالح فياض، مشاور امنیتی دولت عراق، دوربينهاي جديدي را در اطراف محل استقرار ساكنان ليبرتي نصب كردند. هدف از دوربينها كه خروجي آنها در اختيار سفارت رژيم آخوندي و نيروي تروريستي قدس قرار مي گيرد، شناسايي دقيقتر داخل كمپ و تحركات ساكنان به منظور گرفتن تلفات بيشتر در حملات بعدي موشكي است. رژيم ضدبشري آخوندي بعد از حمله مرگبار موشكي در صدد جمع آوري اطلاعات از جمله نقاط اصابت موشك و اسامي مجروحان و اماكن تخريب شده است.
نصب دوربينهاي جديد در حاليست كه يك ماه بعد از حمله مرگبار موشكي نيروهاي عراقي از ورود ماشين آلات لازم براي جمع آوري بنگالها و وسايل منهدم شده و تميز كردن كمپ يا وسايل اوليه براي تعمير بنگالها و تأسيسات آسيب ديده و همچنين از ورود حداقل الزامهای امنيتي مانند تي والها جلوگیری می کنند. علاوه بر انهدام و از دور خارج شدن بخش زيادي از بنگالها، بسياري ديگر از بنگالها و تأسيسات نيز آسيبهاي جدي ديده و نيازمند تعميرات هستند وگرنه در فصل سرما و بارندگي قابل استفاده نخواهند بود.
مقاومت ايران با يادآوري تعهدات مكرر و مكتوب سازمان ملل و دولت آمريكا نسبت به سلامت و امنيت ساكنان ليبرتي، نسبت به نصب اين دوربينها و توطئه هاي رژيم ايران و عواملش در دولت عراق هشدار می‌دهد و به اقدام عاجل براي برچيده شدن آنها و تضمين امنيت ساكنان از سوي آمريكا و ملل متحد فرا می خواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۶ آذر ۱۳۹۴ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۵)