نظرسنجی رژیم: ۲۴ درصد مردم تهران در انتخابات شرکت خواهند کرد

رئیس موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران درباره ارائه گزارش نتایج نظرسنجی از شهروندان تهرانی درباره انتخابات مجلس، عملکرد دولت، شهرداری و شورای شهر برگزار شد، گفت:” در این نظرسنجی سعی کردیم هیچگونه سوگیری‌ نداشته باشیم و این اولین نظرسنجی انتخاباتی است که نتیجه آن منتشر می‌شود.”

به نوشته خبرگزاری فارس نادری ادامه داد: جمعیت آماری نظرسنجی شهروندان عادی بالای ۱۸ سال مناطق ۲۲ گانه تهران بوده است.

رئیس موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران گفت: ” بر اساس نتایج یک نظرسنجی، ۲۴ درصد مردم تهران در انتخابات شرکت خواهند کرد. “

 ۸۱/۱ درصد مردم تهران سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت را تائید نکردند

بالای ۷۵ درصد بحث آلودگی هوا و محیط زیست را در شهرداری خیلی ضعیف می دانستند.

 در مجموع از مخاطبان پرسیده شد به عملکرد دولت از ۰ تا ۱۰ نمره دهند و عملکرد دولت در این بخش نمره ۲/۵ را گرفت.

از مخاطبان در سوالی پرسیده شد که « در حال حاضر به طور کلی از شرایط و وضعیت مدیریت کشور راضی هستید؟» که در این راستا حدود 93 درصد مخاطبان پاسخ خیر داده و حدود 5 درصد هم اعلام رضایت کردند.

البته امار واقعی شرکت در انتخابات پائین تر است و خیلی ها از ترس وزارت اطلاعات و خبرگزاری اش جواب درستی نداده اند وگرنه طبق اطلاعات رسیده از ایران درصد شرکت مردم بین 9تا 12 درصد است