نظرسنجی فاکس نیوز در مورد ضرورت توقف برنامه هسته ای حکومت ایران

نظرسنجی فاکس‌نیوز آمریکا: 65% می‌گویند از نیرو برای متوقف کردن رژیم ایران استفاده شود و 84% توافق احتمالی با این رژیم را ”توافقی بد“ می‌دانند.
بر اساس نظرسنجی جدید فاکس‌نیوز رأی دهندگان احساس می‌کنند:
ـ این یک فاجعه خواهد بود اگر رژیم ایران توانایی استفاده از تسلیحات اتمی را کسب کند.
ـ اقدام نظامی آمریکا کار درستی برای متوقف کردن رژیم ایران از توسعه سلاح اتمی است.
ـ باراک اوباما مذاکره‌کننده ضعیفی با رهبران خارجی است.
ـ یک اکثریت 57 درصدی احساس می‌کنند آمریکا به‌اندازه کافی برای متوقف کردن برنامه تسلیحات اتمی رژیم ایران مهاجم نبوده است.
ـ 55درصد فکر می‌کنند این یک ”فاجعه“ خواهدبود اگر رژیم ایران به توانایی استفاده از تسلیحات اتمی دست یابد.
ـ رویهم رفته دو سوم رأی دهندگان (65% ) از اقدام نظامی برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی حمایت می‌کنند. فقط 28 درصد مخالفند.

رای دهندگان به‌طور گسترده‌یی توافق را رد می‌کنند: 84 درصد از جمله 80 درصد دموکراتها فکر می‌کنند این یک توافق بد است که به رژیم ایران اجازه کسب سلاح اتمی ظرف 10سال داده شود.
ـ نظرسنجی فاکس‌نیوز توسط تلفن به‌طور زنده تحت هدایت مؤسسه تحقیقات اندرسون رابینز و مؤسسه تحقیقاتی شاو انجام شده است.