نعمت فیروزی: کرونا وپسا کرونا و “لحظه حقیقت!”

برای اولین بار درتاریخ جهان مدرن است که؛ شهرها و خیابان های سیاره زمین در” سکوت و سکونی” سنگین و البته با حضور ساکنانش در حبس خانگی! فرو رفته. و بشر خود ناظر شبه شرایط سکوت و سکون سیاره؛ را پس از «انقراضش» تجربه میکند!  براستی چه اتفاقی بر این سیاره رخ داده است؟ که آنچه را که دانشمندان در پاسخ این سوال که بر سیاره زمین پس از نسل بشر چه خواهد رفت؟ پیشگویی کرده بودند؛ اکنون شمه ایی از آن را بشر به چشم خود و در واقعیت می ببیند! در نگاه انسان هوشمند؛ این سکون و سکوت و بی حرکت ماندن انبوه انبوه وسایل مدرن نقلیه در گوشه و کنار شهرها؛ احساسی آمیخته از ترس؛ دلهره؛ کنجکاوی؛ هیجان؛ شگفتی و حیرت؛ ایجاد کرده است! بله هجوم  موجودی بسیار کوچک و میکروسکپی به نام ویروس کرونا که شاید از ابتدایی ترین محصول ذی حیات چرخه تکامل است واز یک سلول انسان هم بسیار کوچکتر است! هستی و حیات بشر این بالا ترین محصول تکامل را در جنگی تن به تن به هماوردی و چالش کشیده است .

ویروس کرونا  فراتر از جنگ جهانی دوم، به عنوان بزرگترین بحران جهان مدرن سیاره را مورد حمله قرار داده است. و بسیار فراتر از رکود اقتصادی 2008 بحرانی عمیق تر با خسارات مالی و جانی بیشتر ایجاد کرده است. تصویر جهان پسا کرونا یکی از مسائلی است که این روزها دغدغه همه اندیشمندان کشورهای دنیاست و به این موضوع فکر می‌کنند که پس از سرگذراندن این به چه فازی وارد می شویم؟ همه ظرفیت علم و دانش و تکنیکی دولتها و دانشمندان و پزشکان جهان را به چالش بیسابقه‌ای کشیده است. استراتژی های مختلف از جانب کارشناسان و تحلیلگران و سیاستمداران و دانشمندان تاکنون طرح شده است. نظریات؛ پیش بینی و پیشگویی های مختلفی از جانب نظریه پردازان و فلاسفه نسبت به  تاثیرات این بحران بر ودر تمامی عرصه های مختلف زندگی بشر در حال و آینده مطرح شده است. کمتر موضوعی در جهان به این اندازه مورد کنکاش و بررسی همه جانبه قرار گرفته؛ و کمتر موضوعی در یک قرن گذشته این میزان دانشمندان را به گمانه زنی وا داشته است.

گمانه هایی نظیر:

“تهدید گونه انسان” ؛«مرحله دیگری از حیات بشر»؛ «پاسخ طبیعت و تنفس سیاره زمین » و «تغییر حرکت جهانی شدن از مرکزیت آمریکا به مرکزیت چین« بخشی از بیشمار گمتنه های مطرح شده است .همه این ها بیانگر عمق و بزرگی بحرانی است که سیاره زمین و بشریت با آن دست به گریبان شده است.

امروز در باره شیوع جهانی ویروس کرونا تنها می‌توانیم بخشی از آن را تصویر سازی و پیش بینی کنیم. آنچه روشن است این است که ویروس کرونا همانقدر که جان‌ها را میگیرد، بازار‌ها را مختل می‌کند و صلاحیت دولت‌ها و تکنولوژی بشر هوشمند را به چالش میکشد و شاید به یک تغییر همگانی در سراسر سیاره خواهد بیانجامد که در آینده نزدیک یا دور ظهور خواهد یافت. صرف نظراز این تصویرها و پیش بینی ها اجازه دهید ازهر آنچه از پیشگویی و گمانه زنی و تحلیل در سپهر اندیشه دانشمندان میگذرد؛ درگذریم و به واقعیت عملی امروز در روی زمین و بخصوص در میهن اسیرمان ایران بپردازیم . 

در حالی که همه دولت های جهان با اعلام شرایط جنگی؛ چنگ در چنگ با دشمن ناشناخته بشر شده اند و تمامی ظرفیت ها و امکانات کشورشان را در خدمت امنیت بهداشت و سلامت  مردم خود گرفته اند و با تخصیص بودجه های چندین میلیاردی و تریلیاردی و اعلام وضعیت اضطراری احساس مسئولیت پذیری و تعلق خاطر به میهن و مردمشان را نشان میدهند؛ آخوندهای حاکم بر میهن اشغالی ما ایران بنا بر اندیشه و ایدئولوژی ضد بشری خود نه تنها مرهمی بر زخم های مردم تحت ستم نمی گذارند؛ بلکه بیش از پیش با اصرار بر سیاست های ضد مردمی و اولویت بخشیدن بر امیال ارتجاعی و توسعه طلبانه خود باعث گسترش انتشار ویروس و درافکندن هزار هزار مردم به کام مرگ شده اند.

سیاست رژیم آخوندی با ویروس کرونا

آخوندها برخلاف جامعه جهانی و دیگر کشورها از همان آغاز بنا بر ماهیت عقب مانده و ضد مردمی خود نشان دادند که مطلقا به سر زمین ایران و ملت ایران تعلق خاطری ندارند و آنچه برایشان مهم است نه جان مردم بلکه حفظ حاکمیت اهریمنی خود به هر قیمت است. بررسی اقدامات و مواضع نظام ولایت از آغاز شیوع کرونا؛ می تواند از چهره حقیقی آنها پرده بردارد.اقداماتی که آنها در این پروسه کوتاه انجام داده اند بشرح زیر است :

– مخفی کاری و پنهانکاری:

آخوند ها به مدت یک ماه از زبان مقامات ریز و درشت خود وجود بیماری را در کشور انکار کردند با هدف از سر گذراندن تظاهرات 22 بهمن و نشان دادن مشروعیت نداشته مردمی و انجام پروژه یکدست کردن حاکمیت با برگزاری نمایش انتخابات قلابی مجلس.

– خرافه پراکنی:

قدم دوم پس از پنهان کاری پناه بردن به تفکرات قرون وسطایی با نشاندن »دعا و شفا« به جای »درمان و دوا« به هدف فریب توده های ناآگاه و لاپوشانی مدیریت بی کفایت خود.

– دروغ درمانی دراوج وقاحت:

آنها با آگاهی از نتیجه این سیاست که جز گسترش بیماری وبالا رفتن آمار جان باختگان نیست؛ برای جلوگیری از فوران خشم مردم و شعله  ور شدن آتش قیام؛ راه چاره را در بالاترین حد تصور وقاحت ؛ در دروغ درمانی و ناچیز قلمداد کردن بیماری یافته است و روحانی رئیس جمهور ارتجاع هر روزخود را ناچار می بیند چند دروغ ابلهانه ببافد.

– نسبت دادن علت بیماری به آمریکا و اجنه!:

ولی فقیه ارتجاع با هدف در بردن خود و نظامش از اتهام گسترش بیماری بدلیل مخفی کاری؛ طبق روال 40 ساله حاکمیت اش به دشمن تراشی متوسل شد و آدرس خارج از مرزها و آمریکا را داد.این بار اما در یک اظهار نظر حیرت آور و ابلهانه تئوری توطئه  را به دنیای اجنه هم تعمیم داد .

کمپین لغو تحریم ها ومظلوم نمایی :بی عملی و حتی گسترش جنایتکارانه وعمدی انتشار ویروس برای بالا رفتن آمار جانباختگان به هدف مظلوم نمایی جهت پیشبرد کمپین لغو تحریم و نجات رژیم از تنگی نفس ناشی از تحریم .

-ادامه سیاست باج گیری:

آخوندها تلاش میکنند تا ازمشغولیت و سرگرم شدن جامعه جهانی به بحران کرونا؛ نهایت سوء استفاده را کرده واز یک سو پروژه اتمی و موشکی  خود را ادامه میدهند و از سوی دیگر با انجام حمله های تروریستی توسط نیروهای نیابتی خود به مقر نظامیان آمریکایی در عراق  سیاست باج گیری بین المللی و توسعه طلبانه منطقه ایی خود ادامه دهند . آنها همچنین با رد کمک های بین المللی و اخراج پزشکان بدون مرز از یک سو و نیز درخواست وام 5 میلیارد دلاری از بانک جهانی از سویی دیگر بدنبال پول نقد برای تامین هزینه  پروژه های اتمی و موشکی و نیروهای نیابتی خود هستند .از همین رو درست  در شرایطی که  مردم ستمزده در شرایط بسیار طاقت فرسایی  در حال قتل عام توسط ویروس ولایت هستند ؛ وزیر دفاع رژیم در مصاحبه مطبوعاتی از پیشرفت در زمینه موشکی سخن می گوید و علنا به مردم ایران و جهان نشان میدهد که سیاست غالب و اولویت اول رژیم نه جلوگیری از پیشروی ویروس و حفظ جان و سلامت مردم؛ که استمرارسیاست توسعه طلبانه و باج گیری بین المللی است .

حقیقت این است که مردم قهرمان ایران فقط چنگ در چنگ و در گیر جنگ بود و نبود با ویروس کرونا نیستند. آنها همچنین درنبردی مضاعف درگیر جنگ بود و نبود با ویروس ولایت فقیه هستند که بیش از 40 سال است میهن زیبای ایران را به لوث پلیدی و پلشتی خودش آلوده کرده است و حیات و هستی را ازمردم و آب و خاک این سرزمین کهنسال دزدیده است.  شرایط دردناک و فاجعه بار مردم و میهن اگرچه تا عمق جگر را می سوزاند اما این یک روی سکه است و روی دیگر آن خشم و نفرت فزاینده و آتشین عموم مردم از آخوندها و پاسداران تبهکار است و بی تردید یا درهمین پروسه عبور جانگداز از بیماری کرونا در قیامی آتشین تر از قیام آبان شعله ور میشود یا در»پسا کرونا« همچون حادثه جنایتکارانه سقوط هواپیمای کرونا در » لحظه حقیقت« ای دیگر گدازه های آن بر سر و روی رژیم باریدن خواهد گرفت .

همچنان که «لی ادلکورت»، متخصص پیش‌بینی روندها، از سرانجام نبرد بشر با ویروس کرونا گفت: اگرچه با «بحران عظیمی که تا کنون تجربه نشده» مواجه هستیم، اما در نهایت به بشریت اجازه خواهد داد ارزش‌های خود را از نو بچیند. مردم قهرمان ایران نیز همراه با مقاومت سترگ میهنی اش و کانونهای شورش سرتاسری اش؛ در نبردی شکوهمند و »تجربه نشده«  ویروس مرگ آفرین ولایت را سرنگون کرده و مام میهن را از لوث وجود آن پاک کرده و ارزش های تاریخی خود را «از نو خواهد چید».

نعمت فیروزی

10 فروردین 99

30 مارس2020