نفرین بر خامنه ای نفرش میگوید: راهی برای با شرافت‌زیستن نمانده

قلب هر انسانی به درد میاید نمیدانم تا سرنگونی این رژیم چندین نفر دیگر باید هلاک و نابود شوند اما تحمل بعضی چیزها خیلی سخت و بسیار دردناک است وقتی که نماینده خامنه ای جلاد هم میگوید ” راهی برای با شرافت زیستن نمانده است” . ثمره ۴۰سال حکومت اخوندی برای ایران، کشتار، فقر، شکنجه وزندان و اعتیاد.

به نوشته بهار نیوز، نماینده مریوان در مجلس رژیم گفت: “با این وضعیت اسفبار تورم مگر راهی برای شرافتمندانه زیستن باقی مانده است؟ آیا حقوق‌های قطره‌چکانی، دستمزدهای اندک، با انفجار قیمت‌ها همخوانی دارد؟ ارتشا و فسادهای موجود، محصول همین نابسامانی‌هاست.”

شیوا قاسمی پور؛ در نطق میان دستور خود گفت: “متأسفانه بعد از این همه سال باید از خودمان بپرسیم آیا برای درماندگان و بیچارگان هیچ امید و پناهگاهی باقی مانده است.
مگر قرار نبود کوخ نشینان را بر کاخ نشینان ترجیح دهیم. کجای عملکرد بسیاری از مسؤولان ما جایی برای تیمار این اقشار درمانده و غوطه ور در فقر، گرفتاری، بیماری و بدبختی وجود دارد که متأسفانه هر روز و هر لحظه در به تعدادشان نیز افزوده می‌شود. ….توان حتی خریدن تخم مرغ را از بیچارگان و مستضعفان بگیریم؟”

وی افزود: ” بیش از این زندگی را بر مردم سخت نکند. لطفا کم دم از مقاومت مردم بزنید، این طور جلو برود در چند ماه آینده نان خشک هم مانند گوشت و تخم مرغ از سفره مردم بیرون می‌رود. افتخار دولت آن است که اجناس و مایحتاج مردم به وفور یافت می‌شود اما به چه قیمتی؟ وقتی مردم توان خرید را ندارند، فایده‌ای ندارد.”

وی افزود:” آیا این مسؤولان می‌توانند درد ملتی را که سال‌ها کارشان به عضوفروشی رسیده درک کنند؟ چه اصراری بر نگهداری این مسؤولان در پست‌های حساس و تأثیرگذار است؟ 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد،

بیایید چاره اندیشی کنیم برای فریادهای مردم زجردیده و جوانانی که از بیکاری و فقر کارشان به خلاف و قاچاق رسیده و متأسفانه تنها راه محاکمه را به رویشان گشوده است. یادمان باشد دزدهای کوچک قربانیان فقرند و دزدهای بزرگ ریشه فقر. عدالت حقیقی در حذف ریشه‌های فقر و نه به زنجیر کشیدن قربانیان فقر است. با این وضعیت اسفبار تورم مگر راهی برای شرافتمندانه زیستن باقی مانده است؟ آیا حقوق‌های قطره‌چکانی، دستمزدهای اندک، با انفجار قیمت‌ها همخوانی دارد؟ ارتشا و فسادهای موجود، محصول همین نابسامانی‌هاست.”