نقدی: با کار اطلاعاتی و بکارگیری تجهیزات دقیق موشکی در کردستان عمل کردیم

جعفری : مجموعه سپاه با کار اطلاعاتی و فرماندهی و به کارگیری تجهیزات دقیق موشکی و پرواز فناوری‌های در اختیارِ سپاه، توانست عملیات اخیر را در کردستان انجام بدهد.

وی ادامه داد: آن هایی که در اطراف و در شعاع ۲ هزار کیلومتری رژیم ، نیرو، پایگاه و تجهیزات دارند باید بدانند که همه موشک های سپاه پاسداران از دقت بالایی برخوردارند.

سرکرده سپاه پاسداران افزود: امروز برخورداری ما از انبوه موشک‌های با برد ۲ هزار کیلومتری نقطه‌زن، توان بی نظیری را به رژیم ایران داده است که ملت ما به پشتوانه این قدرت ها و توانمندی های نیروهای مومن و انقلابی بتوانند مقابل استکبار جهانی ایستادگی کنند.

جعفری با تاکید بر اینکه «مدیون شهیدان هستیم»، افزود: امیدواریم بتوانیم در آینده بیشتر از گذشته، پیام آن ها را با استقامت و پایداری به دنیا برسانیم. ایلنا