نمایشگاه عکس شهدای قیام به مناسبت روز جهانی حقوق بشر – استکهلم

ایرانیان مقیم سوئد و هواداران شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق نمایشگاه عکسی از شهدای قیام اخیر، که هنوز ادامه دارد، را ترتیب خواهند داد.

تا کنون بیش از 1000 نفر از قیام کنندگان توسط نیروهای سرکوبگر به شهادت رسیده و رژیم جنایت پیشه ایران در حال زمینه سازی یک قتل عام جدید به مانند قتل عام سا 67 است. به همین دلیل در این نمایشگاه عکسهائی از شهدای قتل عام 1387 نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.

با شرکت خود دردیدار از این نمایش از قیام کنندگان ایران حمایت و به جنایات رژیم آخوندی اعتراض کنید. شرکت شما کمکی در مسیر رسانده پیام مردم ستمدیده ایران را به گوش جهانیان خواهد بود.

زمان: سه شنبه 10 دسامبر / مکان : میدان مینت Mynttorget (مقابل پارلمان سوئد)