نماینده رژیم : چرا دهن نماینده‌ها را گچ می‌گیرید؟

نماینده رژیم از مهریز و بافق در مجلس با انتقاد از هیئت رئیسه مجلس خواستار نوبت‌دهی به موقع به نمایندگان برای مطرح کردن تذکرات شد.
به نوشته روزنامه ابتکار، محمدرضا صباغیان در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس با استناد به مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ آیین‌نامه داخلی مجلس بیان کرد: بنده از عملکرد هیئت رئیسه انتقاد دارم. چرا دهن نماینده را گچ می‌گیرید؟ هر موضوعی که باب میل شما نیست اجازه حرف زدن درخصوص آن داده نمی‌شود. بنده در جلسه قبلی نوبت تذکر داشتم اما این اجازه به من داده نشد. وی در ادامه اظهار کرد: در جلسه قبلی پیرامون انتخاب رئیس دیوان محاسبات سوال بنده و عده‌ای دیگر از نمایندگان این بود که مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون منتخب ۲۰ سال سابقه کار نداشته و همچنین بازنشسته است. اما شما اجازه ندادید تا این موضوع در مجلس شفاف شود. نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس تصریح کرد: اگر این مسائل در مجلس روشن شود دیگر ابهامی باقی نمانده و شبکه‌های معاند نیز نمی‌توانند از شرایط سوءاستفاده کنند. اگر نماینده قدرت نداشته باشد مردم نیز قدرت نخواهند داشت.
پیشتر نمایندگان دیگری نیز از عملکرد هیئت رئیسه مجلس انتقادهای فراوانی مطرح کرده بودند.