نماینده مجلس رژیم: روحانی آنقدر وقیح است که ملت را به تمسخر گرفته!

با وخیمتر شده اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران جناحهای مختلف رژم هم به جان هم افتاده اند.

به گزارش دیده بان ایران، نماینده سبزوار در مجلس درباره ماسک جدید روحانی گفت: کشور به حال خود رها شده … و روحانی در بند حفظ خط ریش خویش است.

علی‌اصغر عنابستانی نماینده مجلس آخوندی از سبزوار در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «او آنقدر وقیح است که ملت خویش را به مسخره گرفته است! کشور به حال خود رها شده و مردم در تامین مایحتاج خویش درمانده اند و زیر خط فقر درست و پا می زنند. رئیس جمهور در بند حفظ خفط ریش خویش است! اف بر تو باد که ملتی را شرمنده کرده ای.»

ساعاتی پس از این توییت، علیرضا معزی معاون دفتر حسن روحانی در توییتی در واکنش به علی اصغر عنابستانی نوشت: «دهان‌دریدگی شاید چند صباحی شیوه سیاست‌ورزی باشد اما تا همیشه نشانه‌ فرومایه‌گی است.»