نوبخت: فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار محقق شده

نوبخت نمایه

رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم گفت: فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار در سال ۹۹ محقق شده است.

به گزارش مشرق ، محمدباقر نوبخت معاون روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم ، در گفت‌وگویی مجازی به مناسبت روز خبرنگار به سوالات مختلف خبرنگاران بخصوص ماجرای «کسری بودجه ۹۹» و «اصلاح ساختار بودجه» پاسخ داد.

نوبخت بطور واضح با اشاره به وضعیت خراب اقتصادی رژیم و دخالت خامنه ای در سرهم بندی بودجه گفت: ” «اصلاح ساختار بودجه» پس از آنکه خامنه ای در سال ۹۷ مطالبه شد، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در وقت معین شده، تدوین و به خامنه ای و شورای عالی هماهنگی سه قوه ارائه شد. خامنه ای تصریح کرد که اصلاح ساختار باید در همان شورای عالی مورد تایید قرار بگیرد و قرار نبود به مجلس راه پیدا کند. حتما ایشان مصلحتی داشتند که که این موضوع در شورای عالی تایید شود.”!!!!!!

وی با اقرار به سرهم بندی و کارهای فرمالیستی که دولت انجام داد تا حداقل شکل کار را حفظ. کند و مجلس هم بگوید بله، ما بودجه را دیدیم گفت:” ما ساختار بودجه را به مجلس و به همه اعضای شورا دادیم، و انتظارمان این بودکه منطبق با نظر خامنه ای مسئله حل شود اما به گفته وی:”تا این لحظه با وجود آنکه برای بررسی برنامه اصلاح ساختار، زمان مشخصی تعیین شده بود؛ به جمع بندی بین سه قوه در شورای عالی، دست پیدا نکرده‌ایم. “

نوبخت ادامه داد: «اصلاح ساختار بودجه» یک عمل جراحی بزرگ است. ما سالانه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهیم. این عدد چند برابر بودجه کشور است که در شرایط کنونی پرداخت می‌شود؟ اما آیا به همین‌گونه باید پرداخت شود؟ آیا شیوه اخذ مالیات ما صحیح است؟ چرا هم موعدیان و هم مجریان ناراضی‌اند…”

نوبخت با اشاره به اینکه هر کاری که میخواهند بکنند، امکان قیام و شروع تظاهرات وجود دارد و اینکه علیرغم افزایش قیمت بنزین، اهدافشان به سنگ خورد گفت:” با اصلاح قیمت بنزین؛ منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین را به عنوان یارانه به مردم برگرداندیم. اما در ماه‌های اخیر درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین، به جهت کاهش میزان مصرف بنزین در داخل و کاهش صادرات بنزین؛ کاهش یافته اما دولت همچنان همان میزان یارانه را به مردم پرداخت می‌کند. “

جالب ترین توضیح نوبخت انجایی بود که گفت: ” آیا بودجه سال ۹۹ متناسب با جنگ اقتصادی و واقعیت امروز کشور نوشته شده است یا نه؟؛ سوالی از شما می‌پرسم؛ آیا قانون بودجه‌ای را در کشورمان سراغ  دارید که از بودجه ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی، کمتر از ۴۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای نفتی باشد؟ یعنی کمتر از ۱۰ درصد کل بودجه متکی به درآمدهای نفتی باشد؟ ما چنین بودجه‌ای را برای سال ۹۹ ارائه دادیم. اگر هم درباره کسری بودجه، سخن گفتیم؛ این ناشی از  شفاف‌سازی سازمان برنامه و بودجه بود که آن را مطرح کرد ولی افرادی، بدون اطلاع کافی از آن، به این موضوع می‌پردازند. (اشاره به همتی ، رئیس بانک مرکزی رژیم است)

نوبخت تاکید کرد: کل اوراقی که ما فروختیم در حال حاضر ۵۸ هزار میلیارد تومان است در صورتی که درآمدهای ناشی از مالیات به بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده و اینطور نیست که تامین بودجه، همه از محل فروش اوراق باشد.

وی همچنین گفت: “در شرایط تحریم و رکود ناشی از کرونا، میزان صادرات نفت تقلیل یافته و درآمدهای نفتی پایین آمده است. فروش  نفت در سال جاری کاهش چشمگیری یافته و فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار ما تا کنون محقق شده است. اما چند منبع درآمدی دیگر نیز وجود دارد؛ مثل مالیات و درآمدهای گمرک و واگذاری دارایی‌های مالی در دو بخش فروش سهام کارخانجات دولت در بورس و انتشار اوراق مالی.”

نوبخت ادامه داد: اگرچه کمتر از ۶ درصد از آنچه که باید از محل درآمدهای نفتی محقق می‌شد، محقق شده اما ۷۵ درصد درآمدهای مالیاتی سال جاری تا کنون محقق شده که ۲۰ درصد بیش از سال گذشته در همین تاریخ است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم با تشکر از خامنه ای جلاد ادامه داد: “خامنه ای بسیار هوشمندانه و با درک شرایط کشور، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه را تشکیل دادند تا از شرایط جنگ بزرگ اقتصادی با توجه به ظرفیت قانونی این شورا که مصوباتش همچون شورای عالی امنیت ملی به تایید خودش میرسد بگذریم و از این ظرفیت استفاده کنیم.”

نوبخت با تاکید بر اینکه همه می‌دانیم که افزایش قیمت‌ها، ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت ارز است که بیشتر از آنکه دلایل اقتصادی داشته باشد؛ توجیهات سیاسی دارد، اظهار داشت: “با توجه به مسائل مختلف و محدود بودن ارز، کنترل بازار سخت شده است. این افزایش قیمت‌های جهشی، بیشتر ناشی از انتظارت تورمی و متاثر از قیمت ارز است و ربطی به استفاده دولت از ذخایر صندوق ندارد. کما اینکه عربستان هم ۵۸ هزار میلیارد دلار از ذخایر صندوقش استفاده کرده و دچار چنین تورمی نشده است.”