نگرانی اتحادیه اروپا از ابعاد نظامی برنامه اتمی رژیم ایران

28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌یی از رژیم ایران خواستار همکاری با آژانس شدند.

در این بیانیه آمده است: ”ما مصرانه از رژیم ایران می‌خواهیم تا با دادن اجازه دسترسی به تمامی افراد، مدارک و تأسیسات خواسته شده توسط آژانس همکاری خود را نشان دهد اتحادیه اروپا نسبت به پیشرفت بسیار محدود در موضوع ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی رژیم ایران دلسرد می‌باشد، این امر حیاتی و فوری است که رژیم ایران به موقع و به‌طور کامل در رابطه با تمامی موضوعات حل و فصل نشده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند“.