نیویورک تایمز: کنگره آمریکا در صدد نام گذاری سپاه پاسداران در لیست تروریستی است

به نوشته روزنامه نیویورک ‌تایمز، قانون‌گذاران آمریکایی می‌خواهند سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی اعلام کنند.

به گزارش سایت حکومتی “شهید نیوز”، تنها چند ساعت از ناکامی جمهوری‌خواهان در رد برجام در کنگره نگذشته که طرح‌های جدیدی برای بی اثر کردن توافق هسته ای در رسانه‌های آمریکایی مطرح شده است.

روزنامه نیویورک‌تایمز به یکی از این طرحها اشاره می‌کند و می‌نویسد: پیشنهادی مدنظر قانون‌گذاران آمریکايی است که بر اساس آن، شرکت‌های غربی از تجارت با شرکت‌های ایرانی که سپاه پاسداران حتی سهمی کوچک در آنها دارد، منع می‌شوند؛ مجرای رسمی این کار، تعیین سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی است.