هر نوع میتینگ و تجمع انتخاباتی خیابانی در ایران ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه ای با این خبرگزاری حکومتی درباره اینکه آیا نامزدها می توانند تجمعات و میتینگ های خیابانی برگزار کنند یا خیر نیز گفت: خیر، چنین اجازه به نامزدها داده نشده که درسطح معابر و خیابان ها میتینگ و تجمع برگزار کنند و درصورت مشاهده چنین مواردی حتما با متخلفان برخورد خواهد کرد. پلیس به عنوان مجری قانون به وظیفه خود برای اجرای قانون عمل خواهد کرد و انتظار می رود نامزدهای محترم نیز به قانون و وظایف قانونی خود عمل کنند.
اشتری با تاکید بر اینکه پلیس نسبت به تامین امنیت انتخابات نیز اقدام خواهد کرد، گفت: تلاش ناجا برگزاری انتخاباتی پرشور و با مشارکت بالاست تا شهروندان بتوانند در سایه امنیت و آرامش، نماینده های خود را راهی مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی بکنند.

وی افزود اگر چنانچه افرادی بخواهند در فضاتی مجازی یا حقیقی دست به انجام تحرکات ساختار شکنانه و خلاف قانون بزنند، پلیس با آنها برخورد خواهد کرد.

ناظران سیاسی بر این عقیده اند که علت ممنوعیتهای برگزاری میتینگها، تبلیغات و فعالیتهای خیابانی کاندیداهای انتخاباتی این است که  نظام ضد مردمی جمهوری اسلامی بشدت از تبدیل شدن تبلیغاتهای طرفداران کاندیدهای مجلس ارتجاع و مجلس خبرگان به حرکتهای مردمی ضد حکومتی وحشت دارد.