هشدار درباره وضعیت کرونا در ۳ استان

سخنگوی وزارت بهداشت رژیم با اعلام اینکه وضعیت. استان خوزستان همچنان قرمز است نسبت به وضعیت سه استان دیگر نیز هشدار داد.

به نقل از تسنیم، دکتر کیانوش جهانپور گفت: ” کماکان وضعیت استان خوزستان، قرمز قلمداد می شود.
ونسبت به وضعیت کرونا در استان‌های لرستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی هشدار داده میشود.”