هشدار وآگهی تکان دهنده در تلویزیون سی.ان.ان در آمریکا

پرزيدنت اوباما!
به تعهد آمريکا عمل کن! 7 گروگان را نجات بده!
در يک هشدار و آگهی تکان دهنده در تلويزيون سی ان در آمريکا، تعهدات آمريکا نسبت به حفاظت اشرفيها، قتل عام در اشرف و خطری که جان گروگانهای ربوده شده را تهديد می کند، برجسته شده است.

اين هشدار روزانه هفت نوبت در خلال برنامه های مختلف سی.ان.ان در آمريکا تکرار می شود. متن اين آگهی می گويد:
آمريکا قول داد از اشرفيها حفاظت کند. اما، اکنون، سه هزار مخالف رژيم ايران در کمپ ليبرتی در عراق در معرض خطر جدی هستند.

به دستور رژيم تهران، نيروهای مالکی 52 مخالف غيرمسلح را در کمپ اشرف اعدام کردند و 7تن را به گروگان گرفتند، اين يک جنايت عليه بشريت است.

خيانت آمريکا تا به حال منجر به قتل 112 پناهنده شده است.

پرزيدنت اوباما! به قول آمريکا عمل کن! 7 گروگان را نجات بده! بودجه عراق را قطع کن!

نمونه هايی از پخش اين هشدار درسی.ان.ان در آمريکا را ببينيد.