هشدار وزارت خارجه انگلیس درباره سفر افراد دو تابعیتی به ایران

وزارت خارجه انگلیس در بیانیه‌ هشدارآمیز روز جمعه، به افراد دو تابعیتی انگلیسی- ایرانی اعلام کرد: «با توجه به تداوم سیاست حکومت ایران در بازداشت خودسرانه شهروندان دو تابعیتی و شهروندان ایرانی مرتبط با نهادهای مستقر در بریتانیا و سوءرفتار با آنها، توصیه‌های مسافرتی تغییر یافته‌اند».