هشدار یکتی به خروج از دولت محلی اقلیم کردستان بدستور رژیم

برهم صالح نمایه

به گزارش مشرق به نقل از رسانه های عراق، برهم صالح رئیس جمهور عراق با صدور بیانیه ای بر ضرورت مشورت با تمام طرف های سیاسی برای تشکیل دولت آینده تاکید کرد.

اتحادیه میهنی کردستان عراق با تسلیم یادداشت اعتراضی به مسرور بارزانی و انتقاد از او به خاطر یکجانبه گرایی در تصمیمات و مشارکت ندادن گروه های دیگر، تهدید کرد که نمایندگان خود را از دولت کردستان خارج خواهد کرد.

خبر دیگر اینکه محمد الخالدی نماینده پارلمان عراق گفت :فراکسیون بیارق الخیر به دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر منتخب، رای نخواهد داد.