هفت ایرانی در جریان کشف شبکه پولشوئی در کانادا بازداشت شدند

پلیس کانادا اعلام کرد ۱۷ تن از اعضای یک شبکه بین‌المللی پولشویی را در دو ایالت اونتاریو و کبک بازداشت کرده است. هفت نفر از اعضای این شبکه ایرانیان مقیم کانادا هستند.

در این عملیات که Collector نام داشته است، ٣٠٠ نیروی پلیس از سال ٢٠١٦ یک تیم بزرگ پولشویی را در مونترال و تورنتو زیر نظر داشته اند. این تیم پول نقد حاصل از فروش مواد مخدر را در مونترال جمع آوری کرده و به صورت زمینی به تورنتو منتقل می کردند. سپس در تورنتو با استفاده از چند صرافی از این پول برای پرداخت حواله های افراد عادی و یا تسویه حساب با تولید کنندگان مواد مخدر در خارج از کانادا استفاده می کردند.

پلیس این شیوه را روشی کار آمد دانسته اما به علت قدیمی بودن موفق به کشف و ردگیری آن شده است.

پلیس  کانادا در طی بازرسی ها از مخفیگاه های این افراد، مقادیر قابل توجهی ماری جوانا، کوکائین، هشیش و متامفتامین به ارزش ٢.٢ میلیون دلار را کشف و ضبط کرد. دارایی های نقدی و حساب های بانکی این افراد به دلار کانادا و یا سایر ارزها نیز توسط پلیس بلوکه شده است. همچنین اداره درآمد کانادا ٦ملک این گروه به ارزش ١٥ میلیون دلار و پلیس سوار نظام نیز ٧ میلیون دلار این باند پولشویی را توقیف کرده است.
لیست نام چند متهم ایرانی این پرونده پولشویی را اعلام کرده است: سحر شجاعی، نادر گرامیان‌، تانیا گرامیان‌، محمدرضا شیخ حسنی و شبنم منصوری.

خانه نادری

تصویری از خانه نادر گرامیان به ارزش 7 میلیون دلار

از ۱۷ متهم این پرونده میزان زیادی پول نقد و مواد مخدر از جمله کوکائین، حشیش و مت‌آمفتامین به دست آمده است. همچنین چند خانه به ارزش ۱۵ میلیون دلار و حساب‌های بانکی اعضای این باند نیز مصادره شده است.

پلیس کانادا اما درباره پرونده اخیر پولشویی می‌گوید متهمان این پرونده به فعالیت مافیایی هم متهم هستند.