هفت ماه معوقات مزدی کارگران پارس پامچال

 علاوه بر تأخیر ۷ ماهه در پرداخت حقوق کارگران، ۱۵ نفر از کارگران «پارس پامچال» از دو ماه پیش بیکار شده‌ و از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

به گفته‌ی کارگران، تعداد نیروی کار باقی مانده در این واحد تولید کننده انواع رنگ، پوشش‌های صنعتی و مواد اولیه شیمیایی اکنون به کمتر از۳۵ نفر رسیده است.

یکی از کارگران قدیمی کارخانه «پارس پامچال» نیز دلیل پرداخت نشدن ۷ماه حقوق به کارگران را کمبود منابع مالی عنوان کرد.

یک کارگر رسمی ضمن اشاره به وضعیت بحرانی این واحد تولید کننده انواع رنگ ورزین اظهار داشت: بخش رنگ سازی کارخانه « پارس پامچال» با وجود آنکه سفارش و فروش خوبی دارد اما در حال حاضر به دلیل برخی مشکلات، تولید آن به حداقل رسیده است این در حالیست که واحد رزین سازی این کارخانه از حدودا ده روز پیش فعالیت تولیدی خود را از سر گرفته ورونق داشته است.

وی در ادامه درباره مطالبات مزدی خود وهمکارانش اضافه کرد؛ آخرین حقوقی که کارگران این کارخانه دریافت کرده‌اند مربوط به دستمزد اسفند ماه سال ۹۶ است که حدودا ۱۰ رو پیش کارفرما آن را به حساب کارگران واریز کرد.

او در خاتمه گفت کارفرما برای توسعه فعالیت کارخانه همکاران تعدیلی آنها را به کار سابقشان بازگرداند. ایلنا