همسر «مهدی بازرگان» درگذشت

ضمن تسلیت به خانواده بازرگان با خبرشدیم که همسر مهدی بازرگان رییس دولت موقت ایران صبح امروز (یکشنبه) درگذشت.

ملک طباطبایی همسر مهدی بازرگان صبح امروز – 25 آذر ماه – درگذشت.

محسن محققی داماد خانواده بازرگان با تایید این خبر، خاطرنشان کرد: خانم طباطبایی به دلیل کهولت سن دار فانی را وداع گفته است.