همکاری با اسد؛ ۴ فرد و ۵ شرکت از سوی خزانه داری آمریکا تحریم شدند

وزارت خزانه داری آمریکا ۴ فرد و ۵ شرکت را بدلیل ارتباط با دولت سوریه تحریم کرد.

این ۹ فرد و شرکت از سوی وزارت خزانه داری آمریکا متهم به تسهیل مبادلات مالی و انتقال محموله های سوخت و سلاح برای دولت سوریه هستند.

بر اساس تحریم های جدید، دارایی های این ۹ فرد و شرکت در حوزه قضایی آمریکا مسدود و شهروندان آمریکایی از معامله با آنها منع شده اند.

در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که این تحریم ها محمد القاطرچی و شرکت وی را شامل می شود که متهم به انتقال سلاح و مهمات برای نظام سوریه تحت پوشش فعالیت های واردات و صادرات غذایی است و این شرکت تحت نظارت دستگاه اطلاعاتی سوریه است.

تحریم ها همچنین شامل یاسر عباس است که وزارت خزانه داری آمریکا وی را متهم به تسهیل عملیات واردات سوخت و سلاح از ایران کرده است.

همچنین وزارت خزانه داری آمریکا شرکت ها و افرادی در سوریه و لبنان را به اتهام فراهم آوردن نفت، سوخت و گاز برای نظام سوریه، تحریم کرده است.

عدنان العلی و فادی ناصر هم از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده اند. خبرگزاری مهر