استکهلم: تظاهرات در مخالفت با سفر نخست‌وزیر سوئد به ایران

استکهلم – امروز شنبه چهارم فوریه، جمع کثیری از سوئدی-ایرانیها و هواداران شورای ملی مقاومت در اعتراض به سفر استفان لون نخست‌وزیر سوئد به ایران در میدان سرگل گرد هم امده اند. 

تظاهران کنندگان با شعارهای خود از اسیفان لون و هیئت های بازرگانی همراه وی میخواهند که سفر خود به ایران را لغو کنند و انرا به به شرط ازادی همه زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام، به عنوان قدم اول، به اینده موکول کنند.  

اسفان لون قرار اسا برای یک ملاقات دوروزه د رروزهای 11 – 12 فوریه در راس هیئت بزرگی از شرکتها و دوائر بازرگانی با مقامهای رژیم تروریستی حاکم بر ایران گفتگو کنند.