هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی نظرات و دستورات خامنه ای

 موحدی کرمانی  که در غیبت  هاشمی شاهرودی وظیفه اداره جلسات مجمع تشخیص را بر عهده دارد با «شبهه» خواندن نقدها و اعتراضات نسبت به مداخله هیئت عالی نظات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات مجلس معتقد است این امر با اجازه خامنه ای  انجام می‌شود.

اگر روایت آیت‌اله موحدی درباره علت مداخله هیئت عالی نظارت در روند قانون‌گذاری را بپذیریم با این پرسش مواجه خواهیم شد که آیا حوزه تصمیم‌گیری و اختیارات رهبری نظام می‌تواند فراتر از اصول قانون اساسی باشد؟

با نگاهی به اصول قانون اساسی در موضوع وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و همین‌طور وظایف قوه مقننه (اعم از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی) شاهد آن هستیم که آنچه در حال رخ دادن است با اصول قانون اساسی به هیچ عنوان نمی‌تواند هم‌خوانی داشته باشد. آیا این مغایرت با قانون اساسی می‌تواند با اجازه و دستور رهبری نظام سیاسی حل‌وفصل شود؟

پرسش دیگر آن است که اگر چنین دستوری با چنان تفسیری که آیت‌اله موحدی مطرح کرده است وجود دارد پس چگونه رییس‌جمهور در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی و رییس مجلس به عنوان رییس نهادی که به نوعی یک طرف این دعوی حقوقی است نسبت به این رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام معترض هستند و به شکل نیمه علنی و علنی اعتراض خود را مطرح می‌کنند؟ بهار نیوز