واژه های رژیم: تروریست یعنی دیپلمات و دانشمند، پاسدار دلال!!!!

همه چیز در زبان رژیم معانی مختلفی دارد و هیچکدام از واژه ها سر جای خودش نیست در زبان حاکمان رژیم ، تروریست ها و ادم کشان در کشورهای دیگر بعنوان دیپلمات رژیم خوانده میشوند و حقوق میگیرند و حق مصونیت دیپلماتیک دارند. نمونه بارز. ان اسدالله اسدی است که در حین تحویل بمب برای انفجار در مراسم سالانه مجاهدین در یک پیتزا فروشی در بلژیک که عکس و فیلم انهم گرفته شده است را تکذیب میکند و از ترس محکوم شدن به فرمان سرکرده دستگاه دیپلماسی خود ظریف، در دادگاه حاضر نمیشود و خود را شامل مصونیت دیپلماتیک میداند!!!!!! کجای دنیا، تروریست و ادمکش و بمب ساز را دیپلمات و برایش مصونیت دیپلماتیک میدانند ، بماند.

بیاییم سر محسن فخری زاده، رژیم وی را ” دانشمند برجسته هسته ای”!!!! میخواند. وی از فرماندهان و. عضو ارشد سپاه پاسداران خامنه ای است و معلوم نیست، “لقب دانشمند” را چگونه کسب کرد است.!!!! بعضی ها در مورد وی میگویند که استاد دانشگاه امام حسین بوده است!!!! حالا این. استاد مدارکش را از کجا دریافت کرده است، در کجا درس خوانده است، باز هم معلوم نیست.

عده زیادی در مورد وی میگویند که وی نقش دلال و خرید قاچاق وسایل هسته ای و موشکی از کشورهای پاکستان و کره شمالی و ….. بوده است و انها در ایران سرهم بندی میکرده است. از انجا که عضو ارشد سپاه پاسداران بوده است خامنه ای اطمینان کاملی به وی داشته و امکانات بسیار زیادی در این زمینه به وی داده شده بود. در یک. معامله خرید مواد قاچاق هسته ای نیز کاملا دست داشته است که در همین زمینه نام او افشا شده است.

برپایۀ همین اطلاعات گفته میشود که شرکت او در این برنامه‌ها به چند دهۀ پیش و به تلاش رژیم برای دست یافتن به یک کلاهک اتمی متمرکز بوده است و پس از توقف آن طرح‌ها تحت فشار و تحریم بین‌المللی، او سرپرستی برنامه‌های تحقیقاتی دیگری را که استفادۀ دوگانه دارند بر عهده گرفته است.

به نظر می‌رسد که نقش «سازمانی» و «حافظۀ تشکیلاتی» او در بارۀ شبکه‌های ارتباطی جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ تحقیقات اتمی و نظامی بیش از مقام علمی وی مورد توجه بوده باشد.

حالا که وی مرده است، رژیم وی را تولید کننده واکسن کرونا هم میداند!!!!! و نقش مهمی دراین زمینه برای. او قائل هستند که پرواضح است برای تبلیغ و مطرح کردن وی در صحنه بین. المللی است. مجید تخت روانچی در نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به همین همکاری‌ها کوشش کرده است در زمینه تولید واکسن ضد کوویدـ١٩ نقشی مستقیم به وی نسبت دهد.!!!!

اما این دروغها و غلو نمایی ها از کجا درمیاد، ازهمان جا که یک شبه یک اخوندی که خودش هم میگفت من نه مرجع و. نه ایت الله هستم را رژیم به. عنوان ولی فقیه و ایت الله و مجتهد انهم نه در ایران بلکه در جهان اسلام معرفی کرد!!!!!