وبلاگ بالاگری – فاشیزم دینی، آخر خط سرنگونی

وبلاگ بالاگریآخرین دور گفتگوهای فاشیزم دینی با قدرتهای جهانی برای ادامه کج دار و مریض تا دستیابی به بمب اتمی ادامه دارد. این بازی که بیش از ده سال، به طور غیرمتناوب، انجام میپذیرد، به سوی تعیین تکلیف گام برداشته است. امروز خبرگزاری فرانسه، محتاطانه خبر از شکست مذاکرات داد. شکستی که اعتراف به آن برای غرب بسیار دشوار خواهد بود. چرا که باید به پیامدهای آن تن دهد. این درحالیست که در چند سال اخیر، غرب مهمترین درخواست فاشیزم دینی، مبنی بر محدود کردن و شرکت غیرفعال در سرکوب مجاهدین خلق ایران، را اجرا کرد.

از سوی دیگر، شورای ملی مقاومت ایران، دگر بار، با یک افشاگری دیگ مماشات را چپ کرد. به گفته افشين علوی عضو کميسيون خارجه شورا، اين افشاگری فقط افشای يک سايت ديگر اتمی رژيم که از چشم مردم ايران و از چشم جهانيان مخفی کرده بود، نبود؛ بلکه پرده از يک واقعيتی برداشت و آن وجود يک ساختار موازی دستگاه اتمی نظامی رژيم است.

آنسوی دریا، رئیس جمهور ایالات متحده، آقای اوباما با گشاده دستی یک مهلت ششماه برای رسیدن به نتیجه تعیین کرد.

اوباما در همایشی که از سوی نشریه «وال استریت ژورنال» برگزار شد، گفت: «من نمی‌دانم که آیا می‌توانیم در این هفته یا هفته‌ی آینده به توافق برسیم

به گمان بنده، آقای اوباما بدش نمیاد تا پایان دوران ریاست جمهوری اش مذاکره ها ادامه یابد. امری که بی شک به تلاش برای دستیابی سیاهترین و وحشی ترین نوع دیکتاتوری به بمب اتمی یاری میرساند.

در ایران تحت ستم، خامنه ایی در تلاش از فروپاشی سیستم سرکوب حکومتی، اوباش اش را جمع کرد ولی نتوانست راه حلی برای برون رفت از سلسه بحرانهای فراگیر نظام نشان دهد. ولی تا بخواهید اوج بهم ریختگی خویش را با بهره وری از واژه های : «سگ»٬ «نحس»٬ «نجس»٬ «هار»٬ «حرامزاده»٬ «نامشروع»٬ «اشغالگر»٬ «غاصب»٬ «متجاوز» و «مستکبر» و «دروغگو» آشکار ساخت. این در حالیست که رسانه های حکومتی فاشیزم دینی، از امریکا، یعنی آقای اوباما خواستار «اعتماد به نفس» (روزنامه اعتماد) در رابطه با توافق اتمی با رژیم شدند.

حقیریقین دارد که رژیم، بخاطر تحریمهای کمرشکن بین المللی، عدم مشروعیت خامنه ایی در جامعه، چندپارگی نظام، اقتصادی در حال سقوط آزاد و جنبشی آماده قیام، ظرفیت حتی یک قطره از جام زهر را نداشته و نخواهد داشت. هدف کش دادن گفتگوها برای دستیابی به بمب اتمی است. امری که بی شک با وجود بحرانهای درونی و بیرونی اش، غیر ممکن خواهد بود.

بدین رو، رژیم نه میتواند از بمب اتمی کوتاه بیاید و نه توان رسیدن به سرمنزل بمب اتمی را خواهد داشت. این بن بست، ضرب در مبارزان آزادی ستان ایران زمین، پایان حکومت فاشیزم دینی در ایران را رقم میزند.

اگر که غرب خواستار جنگ نظامی با رژیم نیست، باید که بسوی برسمیت شناختن حق ملت ایران برای برپایی حکومتی دمکراتیک، گام بردارد. شکستن سکوت ارگانهای ذيربط بين المللی، نظير کميساری عالی پناهندگان و يونامی، دو ارگان وابسته به سازمان ملل متحد، در رابطه با هفت گروگان ربوده شده مجاهدین و تاکید آنها بر مسئولیت دولت مزدور مالکی، آنهم پس از 82 روز اعتصاب غذا و تحصن جهانی توسط ایرانیان، نخستین گام درست در این راستاست.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: