وتو قطعنامه آمریکا علیه رژیم ایران توسط چین و روسیه

 شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را به رای گذاشت و با مخالفت چین و روسیه وتو شده است.
بنا به گزارش رویترز، شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران را به رای گذاشت که با مخالفت چین و روسیه، وتو شد. گفتنی اینکه، نماینده آمریکا در سازمان ملل قبلا با اذعان به احتمال وتوی هرگونه قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت توسط روسیه و چین، گفت تحریم تسلیحاتی علیه ایران باید تمدید شود. افتاب نیوز