وحشت ولی‌فقیه رژیم از طغیان آسیبهای اجتماعی

ولی‌فقیه رژیم پسمانده آخوندی در یک اعتراف که از زبان رئیس جمهور وی حسن روحانی ابراز شد به طغیان نارسائی های گسترده و آسیبهای فراگیر اجتماعی اعتراف کرد و با التماس از مردم کمک خواست. 

بنا بر گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، حسن روحانی در جلسه امروز مجلس با اشاره به سخنان خامنه‌ای در جلسه شب گذشته با تاکید بر اینکه ایرانی اقتدار ایران را می خواهد، اظهار کرد: دیشب مقام معظم رهبری در جلسه مهم مقابله با آسیب های اجتماعی فرمودند که برای مبارزه با آسیب های اجتماعی حتی آنهایی که به دین و اسلام اعتقادی ندارند، اگر ایران را قبول دارند باید با همه توان وارد میدان شوند.

وی همچنین التماسهای رهبرش رابازگو کرد و گفت: حتی اگر کسی که در عشقش به ایران تردیدی نباشد، باید با همه توان برای مقابله با آسیب های اجتماعی آماده شود و تحرک داشته باشد.

روحانی گفت: رهبری در جلسه دیشب آسیب های اجتماعی نام دستگاه هایی را بردند که مسائل از طریق آنها حل شود که نام سه وزراتخانه آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان جز ءآنها بود. این سه وزیری هم که معرفی شدند حوزه مسئولیت آنها در زمینه فرهنگی و اجتماعی است.

ولی فقیه رژیم در حالی از «بی دینها و غیر مسلمانها» طلب کمک میکند که سرکوب دگراندیشان و اقیتهای مذهبی در ایران از جمله سنی ها، مسیحیان و پیروان آئین بهائی به شده ادامه دارد.