ورشو: تظاهرات ایرانیان آزاده برای حمایت از قیام مردم ایران

امروز چهرشنبه 13 فوریه، 24 بهمن،  شمار یزرگی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت  همزمان با کنفرانس بین‌المللی لهستان، در ورشو اقدام به تظاهرات کردند تا پیام قیام رهایی‌بخش مردم ایران و کانون‌های شورشی را به جامعه جهانی برسانند.

 شرکت کنندگان شعار میدادند:  مقاومت و ارتش آزادی برای سرنگونی فاشیسم دینی باید به‌رسمیت شناخته شود.

خانم مریم رجوی در پیامی تصویری به ایرانیان هوادار مقاومت و تظاهرکنندگان در ورشو گفت:

به شما ایرانیان و شخصیت های محترم درود می‌فرستم که در ورشو جمع شده اید تا صدای مردم ایران برای آزادی و دمکراسی را به گوش کنفرانس جهانی علیه رژیم آخوندی برسانید.
شما صدای قیام کنندگان ایران هستید که جهان را فرا می‌خواند تا بیش از این نسبت به‌حقوق پایمال شده ملت ایران سکوت نکنند….

دولت‌های قبلی آمریکا امتیازهای کلانی به‌ آخوندها دادند که خسارت‌های عظیمی به مردم و مقاومت ایران وارد کرد. راه جبران همه آن لطمات، به‌رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی است….

مسأله این است چرا رژیمی را در ایران به‌رسمیت شناخته‌اید که یک رژیم اشغالگر است، حکومت شکنجه و اعدام است، غارت‌گر دارایی ایران است و سرمایه مردم ایران را برای کشتار مردم منطقه صرف گروه‌های تروریستی می‌کند.

رودی جولیانی مشاور دونالد ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی ورشو گفت: ما میخواهیم مردم ایران کشور خودشان را دوباره بدست بیاورند. یک کشور بدون دیکتاتوری سلطنتی و یا دیکتاتوری آخوندی.

ایرانیان آزاده خواهان نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، اخراج مزدوران از آمریکا و اروپا، ارجاع پرونده نقض حقوق‌بشر و قتل‌عام زندانیان سیاسی و تروریسم رژیم آخوندی به شورای امنیت و قرار گرفتن مسئولان این جنایتها در برابر عدالت هستند.

ایرانیان تجمع کننده در ورشو بر ضرورت اخراج رژیم ضدایرانی و نامشروع آخوندی از ملل ‌متحد و به‌رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران تأکید کردند.

خواست تظاهر کنندگان ایرانی در ورشو این است که دیکتاتوری دینی باید به‌طور کامل با مزدورانش، از عراق، سوریه، یمن، لبنان و افغانستان بیرون انداخته شود.

آنان تأکید کردند:‌ آزادی و حاکمیت جمهور مردم حق مسلم ملت ایران است. مردم ایران و فرزندان رشید میهن، خود به این مهم، توانا هستند.