ورشکستگی و تعطیلی پیش از نیمی ازصنف نوشت افزار

5ea3ef232d5d2_2020-04-25_12-34

عباسیان رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کتاب، نوشت‌افزار و صحاف مشهد گفت: ” با تعطیلی مهد کودک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها عملا همان فروش روزانه متوسط این صنف نیز به صفر رسیده است.”

وی گفت:” طبق مفاد نامه‌ای که به اتاق اصناف هم اعلام کرده‌ایم به زودی شاهد ورشکستگی و تعطیلی پیش  از نیمی از واحدهای این صنف خواهیم بود.” تسنیم