وزارت ارشاد: امار نصیری مربوط به ما نیست!!!!

آمار ادعایی نصیری درباره حجاب تکذیب شد/ استناد به یک نظرسنجی بی‌نام و نشان به‌جای وزارت ارشاد

سردمداران رژیم که از امار منتشر شده در مورد حجاب زنان که توسط نفرعقیدتی رژيم در برنامه تلویزیونی منتشر شده بود بشدت گزیده شده اند و با تمام توان برای تکذیب ان و چسباندن ان به سیا و امریکا و ضدانقلاب خبر داد. در این برنامه پژوهشگر مسائل دینی رژیم به نام نصیری گفته بود” که ۷۰درصد مردم ایران به حجاب اجباری و اصل مسئله حجاب اعتقادی ندارند.”

 به نوشته فارس، “صحبتهای مهدی نصیری؛ روزنامه‌نگار و نویسنده که در این برنامه تحت عنوان پژوهشگر مسسائل دینی شرکت بوده، حواشی زیادی به دنبال داشت. نصیری در این برنامه مدعی شد که 70درصد مردم ایران به حجاب اجباری و اصل مسئله حجاب اعتقادی ندارند. او در بسیاری از بخش‌های صحبت خود مستقیم و غیرمستقیم نظر به تعطیلی احکام اسلامی در جامعه داد و برای این ادعای خود نیز از آمارهایی استفاده کرد. اما آمارهایی که نصیری از آن استفاده کرد مربوط به یک مرکز افکارسنجی به نام «گمان» بود نه آمارهای وزارت ارشاد. “

خبرگزاری فارس مدعی شده است که این امار از نظرسنجی مرکز “گمان” امده است و در مورد این مرکز نوشته است:”

مرکز « گمان» توسط چه کسانی اداره می‌شود؟” آماری که نصیری درباره میزان دینداری مردم ایران و التزام اعتقادی آنها به حجاب ارائه داد آماری از مرکز مطالعات گمان یا «گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان» است. این گروه که که خودشان را موسسه‌ای مستقل و ثبت شده در هلند برای مطالعات افکارسنجی ایرانیان معرفی می‌کند تحت سرپرستی شخصی به نام «دکتر عمار ملکی» هستند.

یک جستجوی ساده ما را با عمار ملکی آشنا می‌کند. او پسر «محمد ملکی» فعال ملی- مذهبی و جزو روسای دانشگاه تهران در اوایل انقلاب است. ملکی بعدها اظهاراتی ضدنظام و سیاست‌های جمهوری اسلامی از خود ارائه داد. عمار ملکی نیز به تبعیت از پدر همین راه در پیش گرفت و در شبکه‌های اجتماعی چهره‌ای  ضدانقلاب و ضدنظام جمهوری اسلامی از خود به نمایش گذاشت.

 در مقدمه گزارش مرکز گمان درباره دینداری ایرانیان آمده است که حمایت مالی این کار به عهده «بنیاد برومند» بوده است. جستجوها نشان می‌دهد که هم مرکز گمان و هم بنیاد برومند بودجه خود را از  NED ( بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی) دریافت می‌کنند. NED هم مشخصا بودجه اش را از کنگره آمریکا و سازمان سیا می گیرد.”

در خاتمه رژیم خواسته است: “اکنون مهدی نصیری باید به این سوال مخاطبین برنامه زاویه و همچنین معتقدین به نظام جمهوری اسلامی و اصل حجاب پاسخ بدهد که چرا به استناد یک منبع آماری به شدت متزلزل و غیرموثق، 70درصد مردم ایران را به عدم اعتقاد به یکی از اصول دین به نام حجاب متهم کرده است؟”