وزارت رفاه اجتماعی: گسترش چشمگیر فقر در شهرهای ایران

در حالی که طی آمارهای قبلی حکومتی در ایران نزدیک به 20 میلیون حاشیه نشین وجود دارد، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی خبری تکاندهنده اعلام کرد: همواره در ایران فقر روستایی بیشتر از فقر شهری بوده است، اما مطالعات ما نشان می‌دهد که این پدیده در حال وارونه شدن است به این معنا که  فقر در شهرها در حال گسترش است.

به گزارش رادیو دویچه وله آلمان، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی اظهار داشته است: «مطالعات نشان می‌دهد شکاف فقر در شهرها و روستاها در حال تغییر و فقر در شهرها در حال گسترش است.»

احمد میدری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نخست بر این نکته تأکید می‌کند که دولت‌های نهم و دهم که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به ریاست محمود احمدی‌نژاد بر سر کار بودند، به وظیفه خود عمل نکرده و هیچ گزارشی از رابطه فقر و ثروت در جامعه ارائه نداده‌اند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی گفته‌های خود را بر مطالعات و آمار چند نهاد دولتی در زمینه خط فقر مستدل کرده، می‌گوید: “در ایران فقر از مقوله فیزیکی نیست، به این معنا که دولت ایران موفق شده است در بسیاری نقاط کشور زیرساخت‌های ضروری را ایجاد کند.» به گفته او مردم در بیشتر مناطق به آب، برق، گاز، جاده، مدرسه و خانه‌های بهداشت دسترسی دارند. اما او همچنین تأکید می‌کند که در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان فقر گسترده است.

مقررات اداری: عامل فقر و محرومیت

به گفته معاون رفاه اجتماعی با وجود گسترش زیرساخت‌های ضروری، فقر به ویژه در شهرها گسترش یافته است که کوچ روستائیان به آن دامن می‌زند.

او می‌افزاید: «همواره در ایران فقر روستایی بیشتر از فقر شهری بوده است، اما مطالعات ما نشان می‌دهد که این پدیده در حال وارونه شدن است به این معنا که یا فقر در شهرها در حال گسترش است و یا اینکه فاصله بین فقر روستایی و شهری در حال کاهش است».

او عدم‌توسعه را عامل اصلی گسترش فقر دانسته می‌گوید که روستائیان در جستجوی شغل به شهرها کوچ می‌کنند. «به دلیل مهاجرت بی‌رویه که به ازای آن شغل ایجاد نشده، با این پدیده روبرو هستیم: روستایی‌ها برای کسب شغل به شهر می‌آیند و چون کاری وجود ندارد به جرگه گروه‌های فقیر می‌پیوندند.»

قربانیان اصلی بلای فقر

احمد میدری درباره توزیع جغرافیایی فقر در ایران می‌گوید: «بر اساس مطالعات ما استان‌های مرزی گرفتار فقر بیشتری هستند. در واقع در نقاط حاشیه‌ای کشور میزان فقر بیشتر و توزیع آن نامتوازن است.»

او همچنین به آسیب‌پذیری بیشتر زنان اشاره دارد: «بر اساس مطالعات ما احتمال فقیر شدن زنان بیشتر است. اگر دو خانواده را در نظر بگیریم که سرپرست یکی زن و سرپرست دیگری مرد باشد، احتمال فقیر شدن خانواده زن سرپرست بالاتر است.»

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده است: «طلاق احتمال فقر را افزایش می‌دهد و زنان در معرض طلاق در معرض فقیر شدن نیز هستند».

او سالمندان بالای ۵۸ سال را نیز از قربانیان اصلی فقر می‌داند و تصریح می‌کند: «بر اساس آمارهای ما دوسوم سالمندان کشور بیسواد هستند.»

میدری اظهار داشته است: «با پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۳۸۸ به مدت یک سال فقر روند کاهشی می‌یابد اما سال بعد از آن با جهش شاخص فقر روبرو می‌شویم که تا سال ۱۳۹۲ ادامه دارد…» و افزوده است: «توزیع یارانه‌ها در سال ۸۸ درآمد مردم را افزایش داد اما پیامدهای تورمی آن منجر به افزایش فقر شد».