وزارت نفت رژیم: هیچ قراردادی با شرکت توتال فرانسه امضاء نشده است

منصور معظمی، مشاور وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، گفته است که این کشور هنوز با شرکت فرانسوی توتال قرارداد فروش نفت امضا نکرده است و آنچه در جریان سفر حسن روحانی به پاریس امضا شد تفاهمنامۀ فروش ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت از سوی ایران به شرکت توتال بوده است.

به گزارش رادیو فرانسه، منصور معظمی سپس تصریح کرده است : دولت ایران از شرکت توتال خواسته است که در ازای توسعۀ میادین نفتی این کشور از ایران نفت خام دریافت کند. منصور معظمی در عین حال، تصریح کرده است که هنوز گفتگویی با شرکت توتال دربارۀ توسعۀ میدان نفتی خاصی صورت نگرفته است، مضاف بر اینکه تجربۀ موفقی در زمینۀ همکاری های ایران و شرکت فرانسوی توتال وجود ندارد. وی بعید ندانسته است که ایران گفتگوهایی با نمایندۀ شرکت توتال در زمینۀ توسعۀ فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی انجام بدهد.

مشاور وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که در هر حال تفاهمنامۀ فروش نفت ایران به توتال در ازای توسعۀ میدان های نفتی ایران هنوز به مرحلۀ قرارداد نرسیده است.

دولت ایران در جریان سفر حسن روحانی به پاریس اعلام کرد که به موجب قراردادی که میان ایران و شرکت توتال امضا شد قرار است شرکت فرانسوی توتال روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کند.