وزیر اطلاعات: چهار دستگیر شده در تاسیسات اتمی خرابکار نبودند، دزد آهن بودند

محمود علوی وزیر اطلاعات رژیم اخوندی می گوید، چهار فرد دستگیر شده در محوطه یکی از تاسیسات اتمی این کشور گفته است: ”این چهار نفر «خرابکار» نبودند بلکه به دلیل آنکه در محوطه سایت، ضایعات آهن و فولاد وجود داشته زیر دیوار یک متر و نیمی که دور محوطه است، رفته و فنس را سوراخ کرده بودند تا این ضایعات را در بازار بفروشند.”

وزیر اطلاعات رژیم افزود: ”در واقع این افراد دزد بودند نه خرابکار هسته‌ای و از اهالی روستای همان اطراف نیروگاه بودند و سابقه این کارها را هم داشتند.”

علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چندی پیش از دستگیری چهار خرابکار هسته‌‌ای خبر داده بود.

صالحی ضمن اعلام این خبر گفته بود: ”دشمن همیشه در پی ضربه زدن به تأسیسات هسته‌ای کشور است به همین منظور وظیفه یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی بسیار سنگین است.”

صالحی اکنون و پس ازاظهار نظر وزیر اطلاعات ایران درباره چهار متهم به خرابکاری در تاسیسات هسته ای، گفت: ”اگر وزارت اطلاعات بررسی کرده و گفته دزد هستند که هیچ؛ ولی چه دزد جالبی که زیر دیوار بتونی را در آن شرایط حفر کرده و تلاش داشته که وارد سایت شود.”

وی از ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص خودداری کرد و گفت: ”وزیر اطلاعات هرچه در این باره بگوید، قبول می‌کنیم زیرا ما این افراد را تحویل وزارت اطلاعات داده‌ایم.”