وزیر بهداشت درمانده رژیم : وارد مرحله مهار بیماری نشده‌‌ایم

دروغهای مشمئز کننده وزیر بهداشت رژیم : در مرحله کنترل و مهار بیماری کرونا نیستیم و در مرحله مدیریت بیماری قرار داریم.!!!!!!!

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای رژیم، سعید نمکی وزیر درمانده بهداشت گفت: خوشبختانه اکنون وضع ما در کل استان‌ها بسیار بهتر از قبل است، اما این به معنای آن نیست که ما بیماری را کنترل و مهار کرده ایم این به معنای آن است که بیماری را مدیریت کرده ایم !!!!!!!