وزیر خارجه سوئد به ایران میرود

بنا به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم ایران کارل بیلدت وزیر امور خارجه سوئد طی دو ماه آینده به تهران سفر می‌کنند. پیش از این، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه  از سفر تعداد بیشتری از وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی به تهران خبر داده بود.

در عین حال کارل بیلدت وزارت خارجه سوئد دعوت ایران از وی را برای سفر به این کشور را تایید کرد.

پگاریک زگا” منشی مطبوعاتی کارل بیلدت در گفتگو با خبرگزاری رسمی سوئد، ت ت، گفته است که وزیر خارجه در مورد سفر به ایران نظر مثبت دارد ولی هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است.

یاد اوری میشود که وزیر خارجه سوئد “کارل بیلدت” از هواداران سیاست مماشات در قبال ایران بوده و در پیشبرد خط دلجوئی از رژیم نقش عمده ای داشته است.

وی تا کنون در قبال حمله جنایتکارانه رژیم به اشرف در اول سپتامبر، و همچنین در قبال حمله دیروز به لیبرتی سکوت کرده است.