وزیر خارجه پیشنهادی ترامپ: حکومت ایران خطرساز است

رکس تیلرسون وزیر خارجه پیشنهادی ترامپ، روز چهارشنبه با حضور در کمیته روابط خارجی سنا در بخشی از اظهارات خود گفت: حکومت ایران خطرساز است.

او در بخشی از سخنان خود در مورد ایران با طرح این موضوع که رژیم ایران یک تهدید جدی برای جهان است و خطر ایجاد می‌کند، گفت: شرایط درباره حکومت ایران مناسب نیست و آن‌ها به وعده‌هایی که می‌دهند عمل نمی‌کنند.

تیلرسون در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که اولویت‌هایی در خاورمیانه وجود دارند که بایستی مورد توجه قرار بگیرند. شکست داعش به ما این امکان را خواهد داد که توجه‌ مان را بر روی سایر عناصر اسلام افراطی مانند اخوان المسلیمین و برخی عناصر خاص داخل ایران متمرکز کنیم.

وی افزود: در رابطه با حکومت ایران نمی‌توانیم این وضعیت را ادامه بدهیم.