وزیر خزانه داری امریکا: زود است از کاهش تحریمها علیه ایران صحبت کنیم

جاکوب لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت، به‌رغم مذاکرات اخیر ژنو در مورد برنامه هسته‌ای ایران، سخن گفتن از کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران هنوز زود است.

جاکوب لو وزير خزانه داری آمریکا  در گفتگو با شبکه ان.بی.سی گفت: بايد بگويم چرا اين تحريمها از اول روی رژيم اعمال شدند؟ تحريم برای تغيير نحوه تفکر رژيم ايران در مورد گزينه هايش بود. فشار اقتصادی آنها را به سر ميز مذاکره برای تغيير برنامه اتمی کشاند… ابتدا بايد ببينيم آيا آنها برنامه اتمی خود را به عقب برمی گردانند. من می توانم اين جا به شما بگويم وقتی زمان آن برسد و اين تحرکات از رژيم ايران ديده شود، هر تغيير دوطرفه يی به صورت متناسب اعمال خواهد شد. اما اکنون خيلی زود است در مورد کاهش تحريمها صحبت کنيم.

جک لو افزود: من هنوز نگفته ام برای کاهش تحريمها آنها بايد چه کار کنند. فقط می گويم ما بايد ببينيم آنها قدمهايی برای دور شدن از کسب توانمندی تسليحات اتمی بردارند، ما بايد شواهد کاملاً مادی ببينيم و تا اين قدمها را نبينيم، اقدامی در مورد تحريمها نخواهيم کرد.