وزیر دفاع رژيم: تبدیل تهران و بغداد به شرکای راهبردی!!!!!

رایزنی ویدیویی وزیر دفاع ایران با همتای عراقی/ تبدیل تهران و بغداد به شرکای راهبردی و الگوی موفق مناسبات دوجانبه

مردم عراق در خیابانها شعار رژیم. ایران اخراج ، اخراج سرمیدهند، این پاسدار خامنه ای میگوید: “مایلیم همه ظرفیت‌های خود را در اختیار عراق بگذاریم و می‌خواهیم به شرکای راهبردی تبدیل شده و مناسباتمان را به یک الگوی موفق از همکاری تبدیل کنیم.”!!!!!

به نوشته العالم، “پاسدار «امیر حاتمی» در مذاکره ویدئویی با «جمعه عناد سعدون خطاب الجبوری» وزیر دفاع جدید عراق از وزیر دفاع عراق جهت انجام دیدار رسمی از جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل آورد.”

در خاتمه هم این پاسدار به عراق تعدادی کیت تشخیص کرونا بعنوان. کادو وعده داد.