وضعیت تبریز، قرمز است

رئیس گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت آذربایجان شرقی گفت: وضعیت تبریز از نظر شیوع کرونا نسبت به جمعیت این شهر، قرمز و تعداد بیمار زیاد است.

به گزارش ایسنا، سیمین خیاط زاده گفت : همچنان موارد مثبت داریم و از زمان شروع تست‌های سرپایی، تعداد موارد مثبت بسیار زیادتر شده و هنوز کاهش نیافته است.