وضعیت وخیم سلامتی سه فعال کارگری و حقوق معلمان در زندان

گزارش‌ها از تهران حاکیست که محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، که از روز سیزدهم اردیبهشت سال جاری اعتصاب غذای خود را به اعتصاب غذای خشک تبدیل کرده بود، به دلیل خونریزی معده به بیمارستان منتقل شده است.

بر اساس این گزارشها جعفر عظیم زاده، رییس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، و اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران،  به اعتصاب غذای خود را که از روز دهم اردیبهشت در اعتراض به آنچه «امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی» و «دستمزدهای زیر خط فقر» نامیدند، اغاز کرده بودند، ادامه میدهند.

بر اساس گزارشها اکرم رحیم پور، همسر  عظیم زاده، می‌گوید: «آقای عظیم زاده و آقای عبدی در این مدت هر کدام پنج کیلو وزن کم کرده‌اند. وی همچنین میافزاید که مقام‌های زندان اوین و قوه قضاییه در قبال اعتصاب غذای نامحدود آقای عظیم زاده واکنشی نشان نداده اند.

همچنین به نوشته سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، اسماعیل عبدی، دبیر کل زندانی کانون صنفی معلمان ایران، روز یکشنبه از بند هشت زندان اوین بیرون برده شده و دیگر باز نگردانده نشده است.

این سایت نوشت که هنوز از محل انتقال و انگیزه مسؤلان زندان اوین از جابه‌جا کردن آقای عبدی اطلاعی در دست نیست.

اسماعیل عبدی سال گذشته به دست ماموران امنیتی بازداشت و به اتهام‌های امنیتیبه ۱۰ سال زندان محکوم شد.

هفته گذشته صدها تن از فرهنگیان ایران در حمایت از این معالین دست به اعتصاب غدای دوروزه رده نودند.