وطن امروز : آغاز سال تحمیلی! به جای سال تحصیلی

روزنامه وطن امروز در مطلبی با عنوان«آغاز سال تحمیلی!» این گونه آورده است:
با وجود هشدارهای جامعه پزشکی مدارس امروز با اصرار دولت بازگشایی می‌شود

” عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات رژیم در مجلس اخوندی در گفت‌و‌گو با «وطن‌امروز»: دولت در بازگشایی مدارس دچار سردرگمی شده است”