وقتی حرفم را مطرح می‌کنم یعنی مذاکراتم نتیجه نداشته است

من به ملتم خیانت نمی‌کنم/ آمار واقعی کشته‌شدگان آبان‌ماه در اختیار پزشکی قانونی است آنها می‌توانند اعلام کنند/ من وظیفه و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارم/ اگر از نقد ناراحت می‌شوید تا همین را هم تعطیل کنیم/ وقتی صحبت‌ها را در سخنرانی عمومی مطرح می‌کنم یعنی مذاکراتم نتیجه نداشته است/ مردم انقلاب کردند تا انتخاب زنده بماند/ هیچگاه با ضعف پشت میز مذاکره نمی‌رویم/ در شرایط امنیتی مسئولیت کلییر کردن آسمان ایران با نیروهای مسلح است/ دولت در انتخابات هیچ دخالتی ندارد/ هیچ لیستی به نام دولت در انتخابات نداریم؛ روحانی هم هیچ لیستی ندارد/ استعفا را قویا تکذیب می‌کنم؛ پای وعده و قول‌مان تا ساعت آخر خواهیم ماند

وقاحت روحانی انقدر زیاد است که همه را شوکه کرده است. وی در نشستی با خبرنگاران رسانه های خودی و بین المللی کلی دروغ سرهم کرد که مهمترین انها به شرح زیر است:

” آمار واقعی کشته‌شدگان آبان‌ماه در اختیار پزشکی قانونی است آنها می‌توانند اعلام کنند” (امار خیلی کمتر از انچه است که در فضای مجازی اعلام کرده اند)

“اگر از نقد ناراحت می‌شوید تا همین را هم تعطیل کنیم” (خطاب به خامنه ای)

” وقتی صحبت‌ها را در سخنرانی عمومی مطرح می‌کنم یعنی مذاکراتم نتیجه نداشته است”( خطاب به خامنه ای )

“حتماً یک انتخابات پرشور و حداکثری به نفع همه ماست و وقتی رقابت نیست، انتخابات ممکن است سالم و درست باشد اما حضور کم می‌شود” (خطاب به شورای نگهبان و خامنه ای)

“یکبار در سال 97 به دلایلی که الان نمی‌خواهم بگویم در دولت مباحثی که مطرح شد؛با خامنه ای صحبت کردم و او گفت :”من حتی اجازه نمی‌دهم دولت یک ساعت زودتر مسئولیت راتمام کند تا پایان کار بمانید.” (در جواب به خبرنگاری که از خستگی و بریدگی وی پرسید)