ویدئوی بازگشت یک خانواده اشرافی از سفر زایمان

مستند ساز رژیم با انتشار ویدیویی از شرایط سخت نقل و انتقال روستاییان را به تصویر کشیده است.وی در این‌باره نوشت: جدا از این حرفها، عموم مردم مناطق ما شناختی از سیسمونی و این نوع تجملات ندارند. تا جایی که یادمه عموما لباس و تجهیزات از نسلی به نسل دیگه منتقل میشد.خودم در سن ۳۰سالگی فهمیدم.عموما رایج نیست.

فیلم زیر پرواز یک خانواده اشرافی در مناطق ما از بازگشت از سفر زایمان در خارج است.